Stotterinterventiecentrum Klaver heeft contracten met alle zorgverzekeraars binnen Nederland afgesloten. Stottertherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar middels de basisverzekering. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig. Wel wordt de behandeling bij volwassenen verrekend met uw eigen risico. Behandeling wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.