Ontevreden over de behandeling

Het kan gebeuren dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling. Welke stappen kunt u dan ondernemen en waar kunt u met uw klacht terecht?

Praat eerst met uw logopedist

Bespreek uw klacht eerst met de logopedist. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz.

Klachtenprocedure

De klachtenprocedure staat  beschreven in deze folder.